DELF-DALF-TCF-TEF Hazırlık

TRAVEL
DELF-DALF-TCF Hazırlık Programlarımız talep ettiğiniz diploma doğrultusunda kişiye/gruba özel olarak sizlerin de müsaitlik durumu göz önüne alınarak programlanır. DELF-DALF-TCF Hazırlık Programları, söz konusu diplomaların edinimi için girilmesi gereken sınavlara hazırlanmanızı sağlayacak yoğunlaştırılmış dersler bütününü kapsar. 
Programlarımıza kayıt yaptırmadan önce, bize 0530 765 90 05 ya da info@mikadoistanbul.com aracılığıyla ulaşarak kişiye özel ücretsiz deneme dersiniz için randevu talep edebilirsiniz.

DELF-DALF Hazırlık Programı

Detaylar

 • Aylık 8 seanstan oluşmaktadır. Her seans 90 dakikadır.

 • Program müfredatı sınavda karşılaşacağınız compréhension orale (dinlediğini anlama), compréhension écrite (okuduğunu anlama), production écrite (kompozisyon) ve production orale (mülakat/konuşma pratiği) branşları çerçevesinde ilerlemektedir.

 • Ev çalışmalarınızda oluşabilecek sorular için, eğitmenlerinizin de dahil olduğu ve cep telefonlarınızdan anlık olarak ulaşabileceğiniz gruplar kurulur. Böylece, çalışmalarınızı kolaylaştıracak aktif bir iletişim desteği sağlanır.  

 • Program boyunca ihtiyaç duyacağınız doküman ve materyaller Mikado İstanbul tarafından temin edilir. 

 • Program müfredatı ödevler ve quizlerle desteklenir. 

 • Program sonunda talep ettiğiniz seviyeye ait Deneme Sınavı uygulanır ve sınavdaki hata ve eksikliklerin üzerinden geçilir.

DELF-DALF Hakkında

DELF (Fransızca dilinde eğitim diploması - Diplôme d'Etudes en Langue Française) ve DALF (İleri seviye Fransızca dili diploması - Diplôme Approfondi de Langue Française); Fransızca dilini öğrenen yabancıların yetkinlerini belgeleyen, Fransız Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen ve uluslararası düzeyde geçerliliği bulunan resmi dil diplomalarıdır.

 

DELF ve DALF diplomaları, Avrupa Dilleri Ortak Referans Sistemi (CECRL: Cadre européen commun de référence pour les langues) tarafından belirlenmiş seviyelendirmeye uyumlu olarak düzenlenen sınavlar sonucunda edinilirler. Söz konusu seviyelendirme, Temel (A1-A2), Orta Düzey (B1-B2) ve İleri Düzey (C1-C2) kategorilerinden oluşmaktadır. A1, A2, B1 ve/veya B2 düzeyinde Fransızca dili yetkinliği için DELF, C1 ve C2 düzeyinde Fransızca dili yetkinliği için ise DALF diploması verilmektedir. Diplomalar ömür boyu geçerlidir. 

Fransız üniversitelerine ve yüksek okullara kayıt olmak için gerekli dil seviyesine denk olan diploma, 2018 değişiklikleri doğrultusunda, DALF C1 diplomasıdır.

DELF ve DALF diplomaları için sınavlar, yalnızca yetkili sınav merkezleri tarafından düzenlenmektedir. İstanbul'da bulunan yetkili sınav merkezleri aşağıdaki gibidir: 

 • Fransız Kültür Merkezi - Taksim (Fransız Konsolosluğu)

 • Fransız Kültür Merkezi - Moda (Özel Saint Joseph Fransız Lisesi)

 • Galatasaray Üniversitesi - Ortaköy

TCF-TEF Hazırlık Programı

Detaylar

 • Aylık 8 seanstan oluşmaktadır. Her seans 90 dakikadır.

 • Program müfredatı sınavda karşılaşacağınız compréhension orale (dinlediğini anlama), maîtrise des structures de la langue (dil yapısı hakimiyeti), compréhension écrite (okuduğunu anlama), expression écrite (kompozisyon) ve expression orale (mülakat/konuşma pratiği) branşları çerçevesinde ilerlemektedir.

 • Ev çalışmalarınızda oluşabilecek sorular için, eğitmenlerinizin de dahil olduğu ve cep telefonlarınızdan anlık olarak ulaşabileceğiniz gruplar kurulur. Böylece, çalışmalarınızı kolaylaştıracak aktif bir iletişim desteği sağlanır.  

 • Program boyunca ihtiyaç duyacağınız doküman ve materyaller Mikado İstanbul tarafından temin edilir. 

 • Program müfredatı ödevler ve quizlerle desteklenir. 

 • Program sonunda talep ettiğiniz seviyeye ait Deneme Sınavı uygulanır ve sınavdaki hata ve eksikliklerin üzerinden geçilir.

TCF-TEF Hakkında

TCF (Fransızca bilgisi testi - Test de Connaissance du français) Fransızca bilgisini ölçmeye yönelik bir sınavdır. Aday gruplarına göre farklı türleri bulunur.  Fransız vatandaşlığı ve Quebec göçmenlik işlemlerine başvuruda bulunmak isteyenlerden talep edilir.

 

TEF (Fransızca değerlendirme testi - Test d'Évaluation du français) de Fransız şirketleri ve Fransa'da eğitim ya da kariyer alanındaki diğer konular ile Kanada ve Québec'e göçmenlik başvuruları için talep edilir.

 

2018 yılı değişiklikleri doğrultusunda, talep edilen yeterlilik seviyesi, bir başka deyişle sınav sonucu B2'dir. 

 

TCF ve TEF, üç zorunlu ve iki tamamlayıcı etaptan oluşur. Zorunlu etaplar; compréhension orale (dinlediğini anlama), maîtrise des structures de la langue (dil yapısı hakimiyeti) ve compréhension écrite (okuduğunu anlama) etaplarıdır.

 

Zorunlu etaplarda, adayların çoktan seçmeli test sorularını cevaplamaları beklenir. Tamamlayıcı iki etap ise, expression écrite (kompozisyon) ve expression orale (mülakat-konuşma pratiği) etaplarıdır. 

 

İstanbul'da bulunan yetkili sınav merkezi Taksim'deki Fransız Konsolosluğu'nda bulunan Fransız Kültür Merkezi'dir.